top of page

Avâre hâl            

Bu Takı Koleksiyonu ilhamını Diderot’un ‘Felsefe Konuşmaları’ kitabından almıştır. Koleksiyondaki nesnelerde(takı parçalarında) duyu hallerinize bağımlı görüntüler yakalamanız olasıdır.

 

“Mlle.de.L’ESPİNASSE.— … Peki ya bu süreklilik nasıl oluşmuş? Bu onu hiç de ırgalmıyor… Bir civa damlasının başka bir civa damlası içinde erimesi gibi, canlı ve duyarlı bir molekül başka bir canlı ve duyarlı molekülün içinde eriyor… Önce iki damla vardı, temastan sonra artık bir tek damla var… Asimilasyondan önce iki molekül vardı, asimilasyondan sonra yalnız bir molekül kaldı… Duyarlılık, ortak kütle için ortak duyarlılık halini alır… Niye öyle olmasın ki?..  Bileşimler meydana gelmekten geri kalmaz, dolayısıyla özdeşlik, süreklilik yine olur… Ve sonra da her zamanki etki ve tepki… Şurası kesin ki, canlı iki molekülün teması, iki âtıl kütlenin yan yana bulunuşundan tamamen farklı bir şeydir…

D’ALEMBERT. — … Şaşılacak ne var bunda? Bütün varlıklar iç içe geçişirler, ve de dolayısıyla, bütün türler… Her şey ezeli ve ebedi bir akıştır. Her hayvan az çok insan; her maden az çok bitki ve her bitki az çok hayvandır. Doğada kesin hiçbir şey yoktur…

DİDEROT.­­­— Çünkü, doğada her şey birbirine bağlıdır. Yeni bir olayın meydana geldiğini düşünen ya da geçmiş bir ânı yeniden canlandıran kimse yeni bir âlem yaratmış olur.”

Teknik: Deneysel

Malzeme: Pirinç üzerine altın.

         Pirinç üzerine gümüş oksit. 

Fotoğrafçı: Sevda Uslu

Takı: Seda Uslu

Üretim tarihi: 2015

bottom of page