top of page

Asemik Yazma

Asemik yazı, kelimelerin olmadığı ve net bir metinsel duygunun olmadığı bir yazı dilidir. Şekil olarak harflere benzeyen ve okunabilirmiş gibi görünen karalamalarda okuyucu "anlamı" kendisine göre belirler. Mağara resimleri / karalamalar ... Yazmayı bilmeyen çocukların karalamaları ... Veya yeni bir kalemin denenmesi ... Serbest yazı, sıfır anlam, görsel şairler, sonsuz anlamlar ... Ve bu 'anlamsız yazı dili' ancak estetik sezgi yoluyla anlaşılabilir olur.

Yüzey Tasarımı / Kumaş Desen Tasarımı 2014 Seda Uslu

bottom of page